Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Vad är skillnaden mellan Attefallshus och modulhus?

Modulhus byggs i sektioner på fabrik och monteras sen ihop på hustomten. Attefallshus kan sättas upp som ett modulhus men också byggas av lösvirke.

För dig som vill bygga nytt, eller en extra stuga på hustomten, finns en rad olika begrepp att hålla reda på. Du har säkert hört talas om modulhus, Attefallshus och friggebod. De flesta vet nog att en friggebod är en liten stuga som inte kräver bygglov. Men vad är skillnaden mellan modulhus och Attefallshus?

Det är egentligen som att jämföra äpplen och päron. Attefallshus är ett begrepp som hänger ihop med möjligheten att bygga ett extra hus på 30 kvadratmeter utan bygglov, ungefär som friggeboden men med fler kvadratmeter. Begreppet modulhus handlar istället om hur själva byggprocessen går till. Alltså hur huset skapas i sektioner på en fabrik och senare monteras upp på din tomt.

Tak och väggar monteras i färdiga bitar

Bostäder, studentlyor, kontor och skolor. Många typer av hus kan byggas i moduler. Det betyder alltså att byggnadens tak, väggar och golv skapas i färdiga delar på fabrik för att sedan sättas ihop till ett regelriktigt hus på den nya hustomten. Det handlar förstås om stora bitar och sektioner, så kallade moduler.

Ett mindre hus, till exempel ett Attefallshus, kan med fördel byggas på det här sättet. De flesta installationer och ytskikt är färdiga när modulhuset ska monteras på plats. Byggdelarna, de så kallade modulerna kan variera i antal och storlek men brukar vara cirka 6-10 delar för ett mindre hus. De transporteras till platsen och skruvas ihop på sin nya adress.

Även större byggnader i flera våningsplan kan skapas på det här sättet. De byggs enligt tydliga mallar, till exempel skolor och kontor.

Det finns också varianter där ett specifikt rum eller delar av ett hus kommer som en modul. Detta trots att resten av huset är byggt av löst virke eller muras på plats. Badrum och toaletter kan till exempel komma som moduler till ett hus som för övrigt byggs för hand på plats.

Moduler sparar pengar

Hus som byggs upps av moduler konstrueras ofta i trä men andra material som stål eller annan metall förekommer också. Det finns flera fördelar med modulhus. Det är en ekonomiskt bra lösning eftersom byggtiden blir kortare. Grunden på huset kan till exempel gjutas och torka under tiden som väggar och tak börjar konstrueras inne på fabriken.

Att bygga stora delar av ett hus i sektioner under tak gör att arbetet blir mer samlat. Oavsett väder kan arbetet med huset fortsätta tryggt under fabrikens tak. De som arbetar med att bygga huset har allt material på plats i fabriken och behöver inte lägga tid på att resa till byggplatsen.

Nyheter för Attefallshus 2020

Nu får Attefallshus vara större än tidigare. Från och med den 1 mars 2020 får Attefallshus vara upp till 30 kvadratmeter stora.Tidigare har maxgränsen varit 25 kvadratmeter så de fem ytterligare kvadratmeterna är alltså nytt för i år.

Attefallshus får byggas som ett komplement till ett bostadshus som redan står på din tomt. När du redan har ett bostadshus behöver du inte söka bygglov. Det finns dock undantag - om ditt bostadshus och din tomt tillhör en särskilt värdefull miljö. I så fall kan du behöva bygglov.

Men för det flesta är det fritt fram att sätta upp ett Attefallshus utan bygglov. Du får sätta upp ett Attefallshus både som extra bostad, som ett extra rum, sommarboende eller permanent boende.

Du kan lita på vår kompetens! Kontakta oss för rådgivning och offert!
9 Apr 2020