Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Korrekt avrinning och dränering för Attefallshus

Att dränera och ordna en bra avrinning kring Attefallshus skiljer sig inte nämnvärt från hur man går tillväga med ett vanligt hus. Det man skall ta hänsyn till är vilken grund som Attefallshuset står på och hur marken ser ut runt omkring. Man skall se till att planera avrinning och dränering innan man börjar bygga. Får man fuktproblem på grund av dålig avrinning eller dränering kan det bli dyrt att åtgärda. Vi går igenom de fyra vanligaste husgrunderna och hur du bör göra för att dränera dem på ett bra sätt.

Planera dränering efter grund på ditt Attefallshus

Man kan dela upp de vanligaste grunderna till Attefallshus i fyra kategorier:

Platta på mark

Detta är en rejäl grund som lämpar sig om man tänker att attefallshuset skall användas året runt. Det tillåter att man gjuter in golvvärme. Cellplasten i grunden är kapillärbrytande vilket gör grunden fuktsäker. Dåligt med platta på mark är att det är ganska dyrt att bygga då det kräver omfattande markarbete och betong. Platta på mark rekommenderas inte på suterrängtomter.

Dräneringen gör man innan man lägger dit betongplattan. Man schaktar bort jorden och gräver så det blir som en nedförsbacke bort från husgrunden på alla sidor. Under plattan skall det ligga tvättat makadam. Innan man fyller på runt huset med grus och mer makadam skall man lägga dit dräneringsrör som leder bort vatten till en gatubrunn, stenkista eller liknande.

Krypgrund

En så kallad krypgrund innebär att man bygger huset på en balkgrund som bär upp huset. Ovanpå balkgrunder har man ett bjälklag som bär upp hela huset. Det finns två typer av krypgrund: inneluftsventileras och uteluftsventilerad variant. Den här typen av grund är vanlig att kombinera med modulbyggen och nyckelfärdiga attefallshus. En bra isolerad krypgrund är ett fuktsäkert och bra alternativ.

Om man skall bygga nytt på mark som är våt är det god ide att dränera även med krypgrund. I så fall gör man på samma sätt som vid platta på mark.

Plintgrund

Den här grunden består av plintar som man antingen köper färdiga eller gjuter på plats. Plintgrund är väldigt känslig för rörelser i marken som tjäle och liknande. Därför är rekommendationen att man bara skall använda plintgrund om man skall bygga på ett berg som lutar. Då finns varken risk för rörelse eller för att vatten blir stående under huset. Om man använder plintgrund på annan typ av mark blir markarbetet oftast så omfattande att det egentligen inte är värt det. Då finns det andra grundtyper som passar bättre.

Om man tror det finns risk att det blir vattenansamlingar i plintgroparna skall man dränera dom. Det gör man genom att gräva runt groparna och packa dem med makadam.

Hybridgrund

Hybridgrunder är en blandning mellan platta på mark och krypgrund. Grunden har krypgrundens galkgrund men betongplattans isolering. Den här typen av grund passar för enklare hus och konstruktioner såsom attefallshus, den passar i alla sammanhang där man kan ha krypgrund men är mer isolerad. Hybridgrund dräneras på samma sätt som platta på mark och krypgrund.

Avrinning från taket

När man dränerar både små och stora hus ska man ta med regnvattnet i beräkningen. Att ha stuprör som leder ut vattnet till precis utanför huset är inte så önskvärt även om det är ganska vanligt. Det bästa är om man kan lägga rör jämte dräneringsrören dit man kopplar stuprören. Man skall inte koppla stuprören till dräneringsrören då de inte klarar den belastningen som blir vid ihållande nederbörd. Led sedan rören och vattnet bort mot kommunens dagvattensystem, en stenkista eller liknande.

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
11 Jan 2022