Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Kan man ha källare i Attefallshus?

Kan man ha källare i Attefallshus? Attefallshuset har kommit att bli en väldigt populär lösning bland svenska villaägare på jakt efter mer utrymme och mindre byråkrati. Genom att bygga ett fristående hus på tomten och hålla detta inom de ramar gällande storlek som finns - 30 kvm - så kan man komma undan det bygglov som normalt krävs i samband med att man ska bygga nytt. Ett bygglov som innebär en ganska stor - och relativt kostsam - process innan ett beslut ges. Med ett Attefallshus så räcker det med att A) anmäla till Byggnadsnämnden och B) erhålla ett startbesked.

Hur ett Attefalls sedan ser ut - och vad det kommer att användas till - är en fråga för den enskilde individen. Och, givetvis, också nämnda Byggnadsnämnd som de facto har rätt att inte dela ut ett startbesked om man anser att Attefallshuset inte når de krav man ställer - exempelvis vad gäller detaljplan i området.

Men, det finns exempel på där ett Attefallshus fungerar som ett fristående garage, som en större bastu med olika faciliteter och som exempelvis ett snyggt poolhus. Det vanligaste handlar emellertid om att ett Attefallshus fungerar som en slags fristående bostad att antingen hyra ut eller för de tonåringar man har hemma som behöver lite yta för sig själva.

Utnyttja 30 kvm maximalt

Man kommer långt med 30 kvm. Har man 30 kvm till sitt förfogande så kan man, med smarta lösningar vad gäller förvaring och med god fantasi skapa fantastiska, kreativa lösningar. En annan regel gäller höjden på ett Attefallshus som inte får överstiga 4 meter från mark till nock.

Just där finns en intressant aspekt att ta hänsyn till - och eventuellt utnyttja. Att det beskrivs från mark - du ska mäta från marknivå upp till taknocken - gör att du faktiskt också kan inkludera en källare till det Attefallshus du planerar.

Inga juridiska hinder för att bygga Attefallshus med källare

Det ligger inga hinder för detta om man läser på Boverkets hemsida. Det enda som kan stoppa dig från att bygga ett Attefallshus med källare är Byggnadsnämnden i din kommun. Beslut tas från fall till fall och här kan exempelvis anmärkningar ske på hur de geografiska förutsättningarna anses vara på din tomt - och i det område du bor i - samt gällande den detaljplan vi ovan nämnde.

Ett tips - och detta gäller oavsett om du ska bygga ett Attefallshus med källare, med ett loft eller som en vanlig, fristående byggnad är att ta hjälp. Genom att exempelvis låta en arkitekt hjälpa dig med att ta fram en ritning så kommer du att ha större chanser att se ett startbesked dimpa ner i brevlådan. Att lämna in något av en servettskiss kommer att innebära det motsatta. En arkitekt är att anse som en ren investering.

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
29 Jul 2022