Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Bygga Attefallshus på en ö i skärgården

Attefallshus, oavsett om det byggs som en komplementbostad eller för lite extra utrymme (förvaring, bastu, tillbyggnad till det befintliga huset och så vidare), har många fördelar jämfört med en mer traditionell byggnad. Den största fördelen ligger i kombinationen av storlek och det faktum att man får lov att bygga utan bygglov.

Att exempelvis kunna bygga en komplementbostad om 30 kvm - med en takhöjd på fyra meter från mark till nock - gör skillnad för privatpersoner; kan man dessutom göra detta utan att hamna i någon byråkratisk mal och långbänk så är det än bättre. Men, det är inte bara att bygga. Det finns några saker att ta hänsyn till. Låt oss ge ett exempel genom att ställa en fråga: Kan jag bygga ett Attefallshus på en ö i Skärgården? Svaret är ja, men även nej.

För att förstå detta så måste man också se till en del speciella regler som omfattar Attefallshuset. Vi radar upp några som kan komma att påverka och ge ett negativt svar i sammanhanget.

Strandskydd och befintliga hus

Att man kan bygga ett Attefallshus utan bygglov är en sanning med viss modifikation. Först och främst är måtten och reglerna kring dessa viktiga. I övrigt kan vi peka på placeringen av byggnaden. Som exempel så får du inte - utan medgivande och tillstånd – resa ett Attefallshus närmare än 4, 5 meter från din granne. Det är de vanliga problemen och reglerna som ska följas. I andra fall – som vid vårt exempel ovan – finns andra saker att ta hänsyn till.

    • Strandskydd: För att få bygga ett attefallshus på en ö i skärgården så måsta man ta hänsyn till vårt omfattande regelverk gällande strandskydd. Konkret så innebär det att du inte får bygga närmare än hundra meter från en sjö, havet eller något annat typ av vattendrag utan att först ansöka om detta. En mindre ö kan alltså ställa till det gällande ett attefallshus utan bygglov och särskilda tillstånd och/eller dispenser.

    • Befintliga byggnader: En vanlig missuppfattning gällande Attefallshus - mycket beroende på att man kan bygga ett sådant i syfte att de facto bo i det - är att man kan bygga ett sådant på en nyköpt tomt. Det kan man, men det förutsätter att det finns ett befintligt hus på tomten i fråga. Motsatt ordning är inte tillåtet att genomföra; du kan inte köpa en tomt, bygga ett attefallshus och därefter bygga ett större hus. Däremot kan du - givet att du har bygglov - naturligtvis använda dig av de mått och de modeller som finns då det kommer till ett Attefallshus.

Fler dispenser ges för strandnära byggnationer

Nyligen genomfördes en omfattande undersökning gällande givna dispenser för att få bygga strandnära och därigenom kringgå reglerna om strandskydd. Över hela Sverige så har fler dispenser givits och de svenska kommunerna har således blivit mer generösa gällande detta.

Äger du en ö i Skärgården och vill bygga ett attefallshus som komplement till den befintliga bostaden så är det alltså inte omöjligt att du blir beviljad din ansökan även om byggnaden i fråga kommer att hamna närmare än de givna 100 meter från vattnet som normalt gäller.

Färdigfabricerade Attefallshus av högsta kvalitet
13 Aug 2018