Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Solceller på Attefallshus

Installera solceller på Attefallshus

Om du har eller skall bygga ett Attefallshus är det klokt att tänka igenom energiförsörjningen till det huset. Då ett Attefallshus är relativt litet och ofta inte har så stor energianvändning kan man i vissa fall få ett sådant helt självförsörjande med en välplacerad solpanelslösning. Handlar det om en sommarstuga där den största förbrukningen sker på sommaren kan det bli en mycket lyckad investering som fort visar sig lönsam. Här nedan kan du läsa om olika typer av solceller samt få värdefulla tips inför din solcellsinstallation.

Till färdiga Attefallshus

Är det så att du redan har ett färdigt Attefallshus som står på tomten så är kanske den bästa lösningen är att montera på traditionella solpaneler på taket. Traditionella solcellspaneler har aluminiumram och är tillverkade av glas och kisel. Panelerna kommer i olika i storlek och effekten de ger brukar normalt ligga mellan 200-300 w. Vad taket har för läge och lutning är essentiellt för att din investering i solceller skall bli lyckad och ge avkastning. Skuggfritt söderläge är optimalt. Innan du bestämmer dig kan du be en solcellsmonteringsfirma om råd.

Fördelen med färdiga solcellspaneler är att det finns ett stort urval av produkter och många kunniga och erfarna montörer som kan hjälpa dig få upp dem. Nackdelen är att det kan ge huset ett lite klumpigare uttryck. I och med att du monterar dem på taket måste du kontrollera att taket och huset håller för den extra vikten som solcellspaneler innebär.

Det finns också böjbara lättviktssolceller som går att montera direkt på tak- eller betongpannor utan ramar, dock verkar det än så länge vara finnas ett svenskt företag som tillhandahåller sådana och har man monopol på en marknad så brukar priserna vara därefter.

Funderar du på att renovera ditt Attefallshus och byta taket så kan du få till betydligt snyggare och smäckrare utseende med integrerade solpaneler.

Vid nybygge eller renovering av Attefallshus

Skall du bygga ett nytt Attefallshus eller bygga om ditt gamla Attefallshus och byta tak så kan det vara läge att titta på olika typer av integrerade solpaneler som stämmer bättre överens med husets utseende. Dessutom kan du då bestämma sådant som lutning och läge innan du börjar bygga eller renovera så att du får så bra effekt som möjligt av dina solpaneler. Andra fördelar är att integrerade solceller ofta går att gå på och snöröja.

Integrerade solcellspaneler liknar plåttak eller shingel på det sättet att de är platta. Dock är solcellstak ofta lite mer reflekterande. Det finns många olika tillverkare av integrerade solcellstak och de specialiserar sig ibland på ett visst estetiskt uttryck. Vill man ha ett med traditionellt shingel- eller plåttaksutseende så går det att få. Det kan vara bra att veta att tekniken verkligen tar stora kliv framåt när det kommer till solceller och att det kommer ut nya lösningar på marknaden varje år. Dock är dessa mest estetiska förändringar, effekten är ungefär densamma.

Många fördelar med solceller

Vare sig man sätter på solcellspaneler på taket eller bygger ett tak med integrerade solceller så är det en bra investering, både för din ekonomi och för miljön. Elmarknaden är mycket rörlig och elpriser kan gå upp oväntat fort beroende på yttre faktorer såsom exempelvis världsläget. Att ha solceller ger dig en trygghet där du kan tillgodose några av hushållets grundläggande behov av energi.

Vissa påpekar att tillverkningen av solceller tär på jordens resurser. Det är visserligen sant men om du köper en solcellsanläggning av bra kvalitet så kommer den betala tillbaka sin energikostnad på 2-3 år och sedan fortsätta att leverera miljövänlig energi i ytterligare 25-30 år.

Du kan söka statens investeringsstöd för solceller som kan täcka upp till 20% av kostnaden. Dessutom finns det sedan januari 2021 ett grönt rotavdrag som gör att du kan köpa solceller och solcellsbatterier billigare. Avdraget görs ofta direkt på fakturan.

Vi tror att du direkt kommer märka de många fördelar som finns med solcellstak och kanske leder det till att du installerar solcellstak även på huvudbyggnaden!

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
24 May 2022