Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Smarta lösningar med Attefallshus

Vi har god kunskap om gällande regelverk

Reglerna som gäller Attefallshus kan ibland vara svåra att förstå för en lekman. Vi har goda kunskaper om allt som gäller kring denna nya typ av byggnad och hjälper gärna till att guida dig genom processen – från planering och design till konstruktion och färdigställande.

Detta är det som gäller för Attefallshus

För att förklara det på allra enklast möjliga sätt kan man säga att ett Attefallshus är en byggnad på upp till 30kvm som inte kräver bygglov. Det kan röra sig om garage, förråd, gästhus och fritidshus, användningsområdet begränsas endast av din egen fantasi.

Utöver kravet på en maxyta på 30 kvm finns det även en regel som säger att ett Attefallshus får ha en nockhöjd på max 4 meter (ett avstånd som beräknas från markens medelnivå till byggnadens högsta punkt, skorsten ej inräknad). Det får ej heller placeras närmare än 4,5 meter från närmsta granne, såvida inte grannen och du kommer överens om det i ett avtal innan byggnadsprocessen inleds.

Attefallshus Loke klassisk stil

Oändliga möjligheter med Attefallshus

Reglerna som gäller Attefallshus berör olika typer av byggnader; komplementsbyggnadkomplementsbostadshustillbyggnad samt takkupor.

Här följer en kort genomgång av de olika byggnadstyperna som kan hjälpa dig att förstå vad du kan göra med ditt nya Attefallshus.

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett nytt förråd, ett båthus, en bastu eller ett bilgarage. Det är alltså en byggnad som du använder för att tillgodose ett behov du har. Det behöver inte vara ett funktionsbaserat hus utan kan även vara en gäststuga som du har för att kunna erbjuda sovplats om ni får mycket besök.

Specialregler om huset ska användas som bostad

Ett Attefallshus kan även vara ett komplementbostadshus eller en extra bostad som fungerar som boende för till exempel äldre barn i familjen eller för utyrning till externa hyresgäster. På grund av att det rör sig om en bostad krävs det att den uppfyller de krav som statueras i Plan- och byggförordningen utöver de allmänna kraven som finns på Attefallshus. Våra färdiga husmodeller lever upp till dessa krav.

interiör från Attefallshus Frigg

Kan användas som tillbyggnad

Reglerna som rör Attefallshus kan även gälla tillbyggnad till befintliga bostadshus samt skapandet av nya takkupor. När det rör sig om en tillbyggnad får den endast ha en bruttoarea på 15 kvm, till skillnad från ett separat hus som får byggas upp till 25 kvm. Du kan exempelvis bygga till ett extra sovrum eller en bastu i anslutning till ditt bostadshus. Du kan även bygga takkupor som är en del av taket som sticker ut och bildar ett nytt lodrätt fönster med tak och väggar. Detta gör man ofta för att få in mer ljus i den våning som ligger i anslutning till taket eller för att skapa en vacker detalj som höjer husets estetiska värde.

Oavsett vilken typ av Attefallshus du väljer att göra kan du alltid vända dig till oss. Vi hjälper dig att förstå vilka möjligheter du har samt ser till att du får ut emsta möjliga från ditt Attefallshus samtidigt som du följer befintligt regelverk.

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!