Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Snart tillåtet att bygga större Attefallshus

Regeringen har beslutat om en ökad tillåten yta för Attefallshus från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen kan träda i kraft i mars 2020.

Tidigare i år, den 25 juli närmare bestämt, meddelade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund att regeringen klubbat igenom en ny lagrådsremiss kring en ökning av den tillåtna ytan för Attefallshus. Detta innebär att vi med största sannolikhet kommer att få se en lagändring någon gång under våren, antagligen från och med 1 mars 2020.

”Den tidigare gränsen på 25 kvm har inte lett till den minskning av bostadsbristen som regeringen hoppats på, och Boverket förmodar att anledningen är att den tillåtna ytan inte ger tillräckligt med variationsmöjligheter”

Förslaget har varit på gång länge och kommer knappast som en överraskning för någon. Det har föregåtts av en utredning gjord av Boverket, som kom fram till att fler troligen skulle bygga och bo i Attefallshus om den tillåtna ytan ökades. Den tidigare gränsen på 25kvm har inte lett till den minskning av bostadsbristen som regeringen hoppats på, och Boverket förmodar att anledningen är att den tillåtna ytan inte ger tillräckligt med variationsmöjligheter för planlösning och inredning.

Dagens regler har inte uppfyllt målen för bostadsbyggande

25 kvadratmeter tillåten byggyta ger ungefär 22 kvadratmeter reell boyta. Med regler som finns kring hur stora olika utrymmen måste vara i en bostad är det svårt att åstadkomma vettiga planlösningar i ett Attefallshus. Visst kan man bygga loft för sovplatser och komma på allehanda smarta lösningar, men samtidigt måste man också tillgänglighetsanpassa Attefallshuset om det ska fungera som permanentboende.

Med en tillåten yta på 30 kvadratmeter blir den reella boytan ungefär 27 m2, vilket avsevärt ökar möjligheterna att inreda ett Attefallshus. Utrymmen för hygien och matlagning kommer att bli enklare att få till och man kommer att ha fler alternativ. Det gör att vi kommer att få se mer variation i de färdigritade Attefallshusen, och regeringen tror att det kommer att göra dem attraktivare för fler.

Kommer det att byggas fler Attefallshus nu?

Enligt den rapport Boverket påbörjade i juli 2017 och som blev klar i år, så kommer den ökade boytan att göra komplementbostadshus populärare bland husägare. Att skaffa extra boyta på tomten för halvvuxna barn eller för uthyrning utan att bygga till huvudbyggnaden, vilket kräver bygglov, är så klart en mycket attraktiv lösning. För att bygga ett Attefallshus behövs inget bygglov utan endast ett startbesked från kommunen.

Det byggdes ganska få Attefallshus under de första åren sedan reglerna infördes 2014. De bostäder som trots allt färdigställdes har inte gjort mycket för att avhjälpa den stora bostadsbrist som finns framför allt i storstadsområdena. Med en ökad boyta spår Boverket i sin rapport att byggandet av Attefallshus kommer att öka och det är på de grunderna som regeringen nu fattat beslutet att klubba igenom en lagrådsremiss, vilket med största sannolikhet kommer att innebära en ökad tillåten yta för Attefallshus från och med mars 2020. Vi hoppas och tror att det kommer att leda till ett ännu större intresse för denna smarta boendelösning!

 

Du kan lita på vår kompetens! Kontakta oss för rådgivning och offert!
14 Oct 2019