Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Regelverket kring att bygga ett Attefallshus

Här berättar vi om vilket regelverk som gäller när man ska bygga ett Attefallshus. Informationen är hämtad från Boverket.

 

Ett Attefallshus får uppföras i den omedelbara närheten från bostadshuset. Det får inte vara högre än 4 meter från mark till taknock. Flera Attefallshus får byggas på en tomt, men den totala byggnadsarean får inte vara större än 30 kvadratmeter. Att Attefallshus kan användas till flera syften: antingen som ett kompletterande bostadshus eller som förråd, garage eller stuga till gäster.

Grannens medgivande krävs om du ska bygga ett Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Inom så kallat strandskyddsområde krävs det tillstånd enligt miljöbalken och det finns även särskilda regler nära allmän väg och järnvägar.

Skiljer sig från friggeboden

Attefallshuset skiljer sig från den traditionella friggeboden på flera sätt. Ett Attefallshus får exempelvis byggas som både fritidsbostad och permanentbostad, till skillnad från friggeboden.

Ska man använda ett Attefallshus som permanentbostad så måste man följa en rad specifika regler. Ska man använda huset som komplementbostad så måste alla funktioner som finns i en vanlig bostad ingå. Möjligheter till personlig hygien, matlagning och förvaring är exempel på detta. Ett sådant hus ska också vara tillgängligt för personer med någon form av rörelse- eller orienteringsnedsättning.

I vissa fall kan det krävas bygglov för att uppföra ett Attefallshus. Ett exempel på det är om huset ska byggas i en värdefull miljö eller i byggnadsområden som anses särskilt värdefulla.

Svartbygge om man inte för tillstånd

Vad händer om man uppför ett Attefallshus utan anmälan eller startbesked? Då räknas huset som ett svartbygge. Då kan byggnadsnämnden ta ut böter, en så kallad byggsanktionsagvgift, och i vissa fall kan det till och med bli aktuellt med rivning.

När man anmäler om att få bygga så skickar man in en skriftlig anmälan till byggnadsnämnden i aktuell kommun. Där bifogar man de papper som behövs: ritningar, beskrivningar och annat som är nödvändigt för att en tydlig bedömning kan göras. De flesta kommuner har färdigtryckta blanketter för anmälan.

Om man nekas startbesked för ett Attefallshus så kan man överklaga.

Skapa trivsel och mer utrymme med ett Attefallshus
4 Mar 2019