Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Nya regler för Attefallshus kan göra byggandet mer attraktivt

Har du långt gångna planer på att bygga ett Attefallshus? Då kan du få ännu bättre villkor snart – mycket tyder på att nya regler som tillåter att bygga större kommer snart.

Det kan vara aktuellt att öka byggnadsytan från dagens 25 kvadratmeter till 30. Enligt Boverkets utredning kan detta göra byggnadstypen än mer attraktiv för fler. Just nu ligger den på regeringens bord.

Om denna förändring kommer att ske – och när är dock fortfarande inte klart. Ärendet är under beredning och i skrivande stund är det svårt att veta när ett definitivt beslut kan komma att tas. Detta berättar Finansdepartementet.

Bostadsbyggandet tog inte fart

En av förhoppningarna med att införa Attefallshus, en idé från den förra borgerliga regeringen, var att bostadsbyggandet skulle ta fart. Men relativt få av de Attefallshus som har byggts har faktiskt använts som bostäder. Mellan 2014 och 2017 byggdes ungefär 20 000 Attefallshus, av dessa användes runt 3 500 som bostäder. Detta enligt statistik från Boverket.

Den eventuella regeländringen skulle betyda att man utan bygglov kan bygga ett Attefallshus på 30 kvadratmeter på tomten. I praktiken innebär detta att den invändiga boarean blir ungefär 27 kvadratmeter. Detta kan locka fler att bygga Attefallshus som bostäder. Detta tror i alla fall en fjärdedel av de kommuner som har svarat på de frågor Boverket har ställt i sin utredning.

En väsentlig skillnad

Men hur stor skillnad skulle det egentligen bli med en byggyta på 30 kvadratmeter istället för 25? Enligt utredarna kan det göra en väsentlig skillnad. Många anser att 25 kvadratmeter är för liten yta att göra bostäder av. Planlösningen är svår att variera beroende på att det finns regler kring hur stora olika utrymmen ska vara i en bostad. Fem kvadratmeter extra skulle ge en större flexibilitet helt enkelt. Men om man ska vänta eller inte med sitt byggprojekt på grund av dessa eventuella nya regler är upp till var och en. Det beror helt enkelt på hur viktiga de där fem kvadratmeterna är för det Attefallshus man planerar att bygga.

Du kan lita på vår kompetens! Kontakta oss för rådgivning och offert!
14 Aug 2019