Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Kan man bygga ihop Attefallshus med garage eller Friggebod?

Attefallshusets fördelar är många. Primärt så handlar det om att man som privatperson kan få en så kallad plusmeny utan att behöva betala extra för den. Att man kan bygga en så pass stor - 30 kvm med en höjd på 4 meter - och funktionell byggnad utan bygglov gör att många har fått upp ögonen för frågan under senare år; och fler lär det också bli.

Attefallshus kommer med många fördelar, men det handlar också om att givna regler ska följas. Dels gällande måtten och dels också gällande exempelvis närhet till granne (ej närmare än 4.5 meter utan medgivande) samt exempelvis strandskydd (ej närmare än hundra meter från sjö, hav eller annat vattendrag). Andra regler gäller användning och tillbyggnationer. Kan man exempelvis bygga ihop ett Attefallshus med en friggebod och skaffa sig extra utrymme? Nej, det är inte tillåtet. Vi förklarar varför.

Vad gäller egentligen för ett Attefallshus och att bygga ihop?

Regler är till för att följas, men många ser dessa mer som tänjbara ting än som absoluta måsten. Det kan konkret innebära att man A) har byggt en, även den bygglovsbefriad, friggebod om 15 kvm och B) vill bygga ett Attefallshus i anslutning till detta. En enkel passage och lite tänjande på byggregler så har man alltså en yta på 40 kvm - utan något bygglov. Faktum är att du får bygga både ett Attefallshus och en Friggebod på din tomt. Men, de får inte sitta ihop. Detsamma gäller för garage och Attefallshus.

Det går alltså inte att kringgå reglerna på det sättet. Vi ska även nämna att du kan bygga två stycken Attefallshus om exempelvis 15 kvm vardera istället för ett större om 30 kvm. Och, för att vara lite extra tydlig: du kan heller inte bygga ett Attefallshus på din befintliga bostad med de mått som gäller för ett fristående. Däremot kan du bygga ett väggfast sådant och följa reglerna för ett sådant. Här är de givna måtten för ett vägganslutet uterum (som det kallas) 15 kvm och med en takhöjd som ej överstiger det befintliga husets höjd.

En sista sak: att ett Attefallshus inte behöver något bygglov innebär definitivt lägre kostnader och mindre byråkrati. Men, det innebär inte att du bara kan beställa eller börja snickra på egen hand. Först så måste du göra en bygganmälan och invänta ett startbesked. Detta gör du hos Byggnadsnämnden i den kommun du tillhör.

Färdigfabricerade Attefallshus av högsta kvalitet

 

20 Sep 2018