Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Kan man bygga ett Attefallshus som båthus?

Kan man bygga ett Attefallshus som ett båthus? Ja, det kan man definitivt göra. Så länge man håller sig till de givna regler som finns gällande storlek och placering.

Ett attefallshus - byggt som en komplementbyggnad - kan användas till egentligen vad som helst. Båthus, bastu, uthus, garage eller exempelvis ett växthus. Bygger man sitt Attefallshus med inredning, med plats för förvaring, med kök, toalett och vatten och avlopp indraget så kallas det för en komplementbostad och inte en komplementbyggnad.

Vad gäller då om jag vill bygga ett Attefallshus och använda det som ett båthus? Vi går igenom de regler som gäller för en komplementbyggnad och hoppas att vi därigenom kan skingra en del frågetecken.

Det här gäller för Attefallshus idag

Vi håller oss emellertid till nutid och de regler som gäller för att bygga ett Attefallshus idag. Lättast blir det om vi använder oss av några punkter som visar vad som är viktigt att tänka på.

  • Komplement. Oavsett om du tänkt bygga ett Attefallshus att hyra ut - eller låta någon familjemedlem bo i - eller att placera din båt i så är det viktigt att förstå att det handlar om ett komplement till din bostad. Du kan således inte köpa en tomt och bygga ett Attefallshus på och endast ett sådant. Då gäller inte samma regler - det måste finnas ett hus på tomten sedan tidigare.

  • Bygglovsbefriat: Själva grundprincipen med att Attefallshuset såg dagens ljus ligger i att man skulle kunna bygga ett sådant utan att ansöka om bygglov - på samma sätt som fallet är med Friggeboden. Genom att slippa bygglov så kommer man igång snabbare, det blir billigare och en del av den annars så tidskrävande byråkratin kan plockas bort. Dock: det finns fortfarande regler att förhålla sig till gällande detta. Du kan inte påbörja en byggnation av ett Attefallshus utan att först ha ansökt om bygganmälan. Denna ska vara komplett och där ritningar, beskrivningar och exempelvis tekniska egenskaper finns bifogade. Till detta ska naturligtvis namn och adress också finnas inkluderat. De flesta kommuner har färdiga ansökningar som går att fylla i via webben.

  • Måtten. Vi nämnde det ovan, men vi tar det en gång till: ett Attefallshus får maximalt byggas om 30 kvm. Samtidigt så får det inte ha en höjd som mäter - från mark till taknock - högre än 4 meter. Hur du sedan väljer att disponera dessa 30 kvm är upp till dig själv och här finns det massor av olika lösningar, inspiration och idéer att ta del av. 30 kvm är - med rätt fantasi - en väldigt stor yta som man kan använda till väldigt mycket.

  • Placeringen. Vissa områden kräver bygglov. Finns exempelvis ett särskilt intresse från Försvaret eller där exempelvis flygplats eller skjutbanor finns så måste man kontakta Byggnadsnämnden. Dessa platser utesluter byggnationen av en komplementbostad - men däremot kan man få medgivande för att bygga en komplementbyggnad. Placeringen av ett Attefallshus ska även ta hänsyn till grannarna. Du måste bygga med ett avstånd om 4.5 meter från din tomtgräns. Om du vill bygga närmare än så krävs det ett medgivande från din granne.

Kontakta Byggnadsnämnden om du vill bygga nära vatten

Du kan, som sagt, välja att bygga ett Attefallshus som ett båthus. Det finns dock ett litet men med i detta också. Du vill kanske - som många andra - ha ditt båthus placerat så nära vattnet som möjligt. Här kan då lokala regler om strandskydd hindra dig. Det som normalt gäller är att man inte får bygga närmare 100 meter från sjö, hav eller annat vattendrag.

Det vi dock kan säga är att många kommuner börjat släppa lite på tyglarna i denna fråga. Du måste dock se till att detta är klargjort innan: kontakta byggnadsnämnden och se över vad som gäller i den kommun du bor i.

Du kan lita på vår kompetens! Kontakta oss för rådgivning och offert!
26 Jan 2020