Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Hur många Attefallshus får man bygga på sin tomt?

Lagen om bygglovsbefrielse för komplementbyggnader på högst 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, kom till 2014 som ett försök av den dåvarande regeringen att minska bostadskrisen. Man ville helt enkelt göra det lättare att bygga små enkla bostäder att användas för eget bruk eller uthyrning. Ett attefallshus kräver inget bygglov och kan utrustas med el, vatten och avlopp för att fungera som permanentbostad året runt. En komplementbyggnad som används för boende kallas komplementbostadshus.

”Det är tillåtet att bygga flera attefallshus, så länge den sammanlagda byggarean på husen inte överstiger 25 kvadratmeter. Till exempel kan du låta bygga och inreda två mindre byggnader att bo i på tio kvadratmeter vardera, samt ett förråd på de återstående fem kvadratmeterna”

Ett attefallshus får vara högst 4 meter i nockhöjd, men genom att till exempel bygga ett loft, eller bygga sig en hel eller halv våning ner i marken, kan själva bostadsytan i attefallshuset ökas till upp emot 50 kvm trots att byggarean inte är större än 30 kvm. Det är också tillåtet att bygga flera attefallshus, så länge den sammanlagda byggarean på husen inte överstiger 30 kvadratmeter. Till exempel kan du låta bygga två mindre byggnader att bo i på tio kvadratmeter var, samt ett förråd på de återstående fem kvadratmeterna. Vill du använda attefallshusen som bostäder krävs dock att de följer Boverkets konstruktionsregler, vilket till exempel innefattar krav på tillgänglighet som kan vara svåra att tillgodose i en mycket liten bostad.

30 kvadratmeter kan bli tillåtet

På uppdrag av regeringen har Boverket utrett frågan om att utöka den tillåtna byggnadsarean för attefallshus till 30 kvadratmeter. Detta eftersom den nya lagen inte haft den effekt man hoppats på ifråga om bostadsbyggande och minskning av bostadskrisen. Det är regeringens förhoppning att en utökning av den tillåtna byggnadsarean skulle få fler att bygga komplementbostäder på tomten. Boverket ställer sig positiva till en utökning. Om riksdagen godkänner förslaget kan den tillåtna byggarean förhoppningsvis utökas redan under 2019.

Många möjligheter med flera attefallshus

Möjligheten att bygga flera attefallshus är värd att undersöka för den som behöver bostadsutrymme till barnen, släktingar, eller för att hyra ut. Om den tillåtna byggnadsarean utökas kommer det till exempel att vara tillåtet att bygga tre mindre komplementbostadshus på tomten utan bygglov, så länge de byggs i omedelbar anslutning till huset och inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. För att få användas som permanenta bostadshus måste de även utrustas med el, vatten och avlopp.

Har du frågor eller vill veta mer om vilka möjligheter du har att bygga attefallshus på din tomt, kontakta oss så hjälper vi dig gärna att svara på dem. Vi har lång erfarenhet av att bygga attefallshus och andra komplementbyggnader och har bra koll på vad som gäller både i Stockholm och i närliggande kommuner.

Skapa trivsel och mer utrymme med ett Attefallshus
17 Jun 2019