Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Grönt tak på Attefallshus

Kan man välja grönt tak på Attefallshus? Gröna tak har blivit en alltmer efterfrågad lösning i samband med att privatpersoner bygger hus.

Detsamma gäller för övrigt även vid större projekt: många fastighetsägare ser idag ett värde i att dels bidra till en bättre miljö, en trevligare stadsbild och där man dessutom får ett ekonomisk värde i en bättre isolering samt en mindre belastning på stammarna.

Då dessutom exempelvis nivån av buller kan reduceras och där man genom ett grönt tak även kan bidra till en mer mångfacetterad flora och fauna så finns ytterligare förklaringar till varför fler väljer denna lösning. Gröna tak kan även läggas på Attefallshus och det är definitivt ett alternativ att överväga.

Fördelar med ett grönt tak på ett Attefallshus

Att välja ett grönt tak på ett Attefallshus kan definitivt vara en bra lösning. Samma fördelar ges där som vid anläggning av ett grönt tak på en större fastighet eller en villa - men till ett lägre pris som en följd av Attefallshusets mindre takyta. Vilka fördelar kan man då se med ett grönt tak? Här följer några:

  • Skydd mot fuktskador: Ett grönt tak har visat sig effektivt mot att förhindra fuktskador. Detta då växterna absorberar en större mängd av både vatten och fukt.

  • Höjd estetik. Ett grönt tak gör att ett Attefallshus på ett bättre sätt kan smälta in i natur och övrig omgivning. Placeringen av attefallshuset är något som varje villaägare brottas med. Dels så vill man att det fristående attefallshuset ska passa mot den befintliga byggnaden, men dels så vill man även att byggnationen ska gifta sig med naturen. Ett grönt tak ger den möjligheten.

  • Bättre isolering. Ett grönt tak ger en bra isolering och det kan vara värt att tänka på gällande just Attefallshus. Detta oavsett om man planerat för en komplementbostad eller för att använda Attefallshuset för annat - förvaring, garage, bastu etc. Bra isolering är viktigt och genom ett sedumtak - som är ett typexempel på ett grönt tak - så får man den fördelen naturligt.

  • Isolerar effektivt bort oljud och buller. Ett grönt tak är även en naturlig brygga mot oljud och buller. Det är också en av anledningarna till varför taken idag väljs i en större utsträckning i större städer - London, New York och Paris, exempelvis. Bor du i ett område där det finns en högre volym så kan ett grönt tak på ditt Attefallshus ge dig en behagligare inomhusmiljö.

  • Bättre flora och fauna. Idag så behöver vi ofta hjälpa vår svenska flora och fauna lite på traven genom att erbjuda egna lösningar som tidigare funnits naturligt. Vi bygger, vi släpper ut avgaser och ger ifrån utsläpp - detta står i vägen för växter och exempelvis insekter. Att erbjuda ett grönt tak ger en större mångfald. Har du exempelvis en trädgård i anslutning till ditt Attefallshus så kommer den att frodas rejält om du väljer ett grönt tak.
Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
23 Apr 2021