Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Bygglov för plank och vindskydd

Ett helt vanligt staket eller vindskydd behöver i de flesta fall. Men vill du bygga ett större vindskydd, ett plank eller en mur så finns det för det mesta ett krav på bygglov.

Staket, grindar och mindre vindskydd kräver i normalt utförande inte bygglov. Vill du bygga en mur eller ett plank för att skydda en uteplats så behöver du inte bygglov om det är placerat inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus, men då får bygget inte vara högre än 1,8 meter. Placeras muren, vindskyddet eller planket närmare tomtens gräns än 4,5 meter så behöver du dock medgivande från berörda grannar. Detta medgivande bör helst vara skriftligt. Om grannarna säger nej så måste du söka bygglov och då är det upp till Byggnadsnämnden i din kommun.

Större plank, murar och bygglov kräver bygglov med vissa undantag. När man talar om plank så menas inhägnader som är högre än ett staket i standardformat. Materialet har ingen betydelse, det är konstruktionen och utseendet som bestämmer om exempelvis ett vindskydd ska räknas som ett staket, ett plank eller en mur.

Höjden är inte så viktig för bedömningen

Bygglovsplikten bedöms inte i första hand efter planket eller vindskyddets höjd, de avgörande faktorerna är istället läget, utförandet och beständigheten.

I ett flertal kommuner finns policys för staket, plank, murar och vindskydd. En sådan policy används i första hand som ett vägledande dokument som används vid bedömningar av bygglovsansökningar.

Inga specifika regler för vindskydd

Just för vindskydd finns det inga specifika regler, de räknas som antingen som mur eller plank om det inte är tal om ett vindskydd med tak.

Men då är frågan: hur ska man definiera ett staket, en mur eller ett plank?’

Dessa begrepp är inte definierade i lagar som reglerar dessa frågor.

Mur

Med en mur menas dock ofta en konstruktion bestående av staplade stenar. Materialet kan variera, men vanligt är betong, tegel, natursten, trästockar och annat. En mur kan även vara helgjuten i betong. En fristående mur har oftast syftet att gränsa av mellan tomter eller för att förhindra passage. En stödmur fungerar som upptagare av nivåskillnader.

Plank

Ett plank är ofta en fristående vägg som byggs i trä, men det kan även handla om andra material. Skillnaden mot ett staket, som ofta inte kräver bygglov, är att ett plank oftast är högre och tätare än ett staket. Det används ofta av samma anledningar som en mur men det fungerar också bra som skydd mot buller och insyn.

När krävs bygglov?

Bygglov behövs för att du ska få för att bygga, flytta eller göra stora förändringar i murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar omfattas sällan av denna bygglovsplikt.

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
14 Feb 2021