Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Attefallshus som tillbyggnad till befintligt hus

Detta gäller

Ett attefallshus är inte ett hus i ordets rätta bemärkelse, det är en bygglovsbefriad byggnad som går att använda till egentligen vad som helst. Det är egentligen fantasin som sätter stopp; fantasin och ett antal regler. Dels så måste man anmäla sin tilltänkta byggnation till Byggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan man får sätta igång. Dels så har man även några byggnadstekniska regler att förhålla sig till.

Ett fristående Attefallshus får inte vara större än 30 kvm2, det får inte ha en högre höjd än 4 meter - från mark till taknock - och det får inte ligga närmare tomtgränsen än 4.5 meter. Det är de viktigaste reglerna för det fristående Attefallshuset.

Andra regler för tillbyggnad

Men, det är även möjligt att använda ett Attefallshus som en tillbyggnad till ett befintligt hus. Vill du ha ett exempelvis ett uterum så kan du anmäla detta som ett Attefallshus och därmed slippa den något bökiga byråkrati som ofta kommer med att ansöka om bygglov. För en tillbyggnad så gäller dock andra regler än vad fallet är för ett fristående attefallshus. Vi går igenom dessa direkt:

  • Tillbyggnaden får inte vara större än 15 meter2.

  • Den får inte vara högre än det befintliga husets taknock. Du kan alltså inte bygga ett utkikstorn och kalla det för ett attefallshus. Där krävs ett bygglov.

  • Tillbyggnaden får inte komma närmare än 4.5 meter från din tomtgräns; skulle så vara fallet så krävs antingen A) grannarnas medgivande eller B) ett bygglov.

Det var det viktigaste reglerna. Men det finns även några andra detaljer som kan vara värda att veta. Vi tar några av dessa separat:

  • Du kan bygga i flera plan. Så länge tillbyggnaden inte överstiger husets taknock - och den givna arean om 15 meter2 - så finns det ingenting som stoppar dig från att exempelvis bygga en källare till din tillbyggnad.

  • Rikspraxis säger att du även bör använda 4.5 meter från tomtgränsen gällande vägar, gator och allmänna platser i anslutning till din tomt. Här med byggnadsnämnden innan.

  • En tillbyggnad - en gång. Du kan inte bygga på din tillbyggnad ytterligare en gång utan ett bygglov. Här gäller devisen om lagt kort ligger. Men, det finns en möjlighet att bygga två tillbyggnader inom attefall - detta gäller takkupor. Finns det en befintlig takkupa på ditt hus så kan du bygga ytterligare en. Finns det ingen så får du bygga två stycken. Finns det två stycken - då får du inte bygga under Attefalls flagga; där krävs ett bygglov. Två takkupor är max.

  • Vanliga tillbyggnader som brukar byggas i Sverige är uterum, takkupor, ett rum för bastu och relax och så vidare. Garage, tänker många. Ja, men ska du bygga garage (och har tillräcklig yta) så kan ett fristående sådant vara en bättre lösning. Då får du bygga det med 30 kvm istället för 15.  

 

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
24 Jan 2018