Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Attefallshus som komplementbyggnad - loft ger ökat utrymme

Om man som husägare överväger att nyttja möjligheten som finns i att bygga ett Attefallshus på sin tomt så bör man först och främst ställa sig några frågor. Till vad ska mitt Attefallshus användas? Hur mycker får det kosta? Ska jag bygga själv, ska jag ta hjälp av en snickare eller ska jag köpa ett färdigt hus som levereras i byggsatser? Kommer mina behov att ändras i framtiden?

Den senare frågan tycker vi är intressant. Många bygger för stunden och inte för med en tanke på vad framtiden eventuellt kan ha i sitt sköte. Ett exempel på detta är att man bygger ett fristående Attefallshus på sin tomt i Stockholm och använder detta som exempelvis förråd. Inget fel i det egentligen, men om vi säger att det finns ett barn med i familjen så kanske bilden klarnar lite.

“Du kanske inte har behovet idag, men vad händer då barnen blir stora? De kanske vill ha ett eget utrymme och vad passar då bättre än ett fristående Attefallshus, anpassat och inrett som en permanentbostad?“

Vi menar att man kanske ska bygga sitt Attefallshus med tanke på detta barn då det är troligt att barnet i fråga någon gång ska flytta och att det inte direkt finns ett överflöd av bostäder i Stockholm. Där kan således detta Attefallshus byggas som en komplementbostad - men fortfarande, för stunden, användas som förvaring. Detta som ett tips.

Tips och råd

Om vi skulle ge några råd kring hur man ska tänka om man vill använda ett Attefallshus som en komplementbostad så kan följande punkter fungera som goda råd:

  • Ett loft: Man har den givna ytan att röra sig med - 30 kvm och en takhöjd på 4 meter. Det innebär att begreppet Compact Living är väldigt gångbart att jobba med som utgångspunkt. Smart förvaring - gärna platsbyggda lösningar - och att nyttja höjden är två typiska nyckelord.

    Det senare i synnerhet och bäst är att bygga ett loft där sängen kan vara placerad. Under loften så får man en tillräcklig yta för att hela rummet ska kännas luftigt och inbjudande. Ett loft är definitivt en bra lösning; men se till att säkerheten sätts i första rummet - ett stabilt staket och en stadig trappa med räcken är ett måste. Ser man till Compact Living så kommer även ytan under trappan att vara tillgänglig att arbeta med; en bokhylla eller garderober är två trivsamma och funktionella alternativ.

  • Regler: För att ett Attefallshus ska få användas som en komplementbostad så måste man följa vissa givna regler. Dessa regler finns mer utförligt att läsa om på den här sidan, men på det stora hela så handlar det om att du måste se till att det finns elektricitet, isolering, vatten och avlopp, god förvaring, plats att sköta hygienen, plats för matlagning och köksutrustning samt att ditt Attefallshus även är anpassat för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

    Köper du ett nyckelfärdigt hus så är det ofta anpassat efter de regler som finns och där ligger det bara på din lott att ordna med elektricitet, vatten och avlopp samt vitvaror.

  • Klartecken: Förvisso så är ett Attefallshus befriat från bygglov. Men, man måste ändå göra en bygganmälan till Byggnadsnämnden i den kommun man bor i och vänta in ett startbesked. Handlingarna som ska bifogas i bygganmälan brukar vara ritningar och beskrivningar om byggnaden som nämnden behöver för sin bedömning.

    Krav som nämnden antas bli uppfyllda gällande exempelvis byggnadstekniska frågor. Du ska även bifoga personliga uppgifter som personnummer, namn och adress, telefonnummer samt fastighetens beteckning. Många kommuner har färdiga ansökningar som går att skriva ut från deras hemsida. 

 

Beställ ditt Attefallshus från oss redan idag!
24 Jan 2018