Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-12 89 39 00

Attefallshus med vatten och avlopp - anslutning av komplementbyggnad

Allt fler husägare väljer att bygga ett attefallshus som komplementsbostadshus på tomten, att ha som gäststuga eller kanske som ett boende för tonåringen.

Ett attefallshus är, i likhet med till exempel en friggebod eller ett garage, en komplementbyggnad, det vill säga en byggnad som får uppföras om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten. Det är fullt möjligt att bygga ett attefallshus så att det har samma funktioner som ett permanentboende, det vill säga isolera det och dra in ledningar för el, vatten och avlopp. Om komplementbyggnaden utrustas så att man ska kunna bo i den kallas den för komplementbostadshus.

Komplementsbostadshus med vatten och avlopp

Det fina med attefallshus är att de får uppföras utan bygglov. Det enda som krävs är att du skickar in en bygganmälan till kommunen och inväntar klartecken innan du börjar bygga.

”Vill du koppla vatten och avlopp till ditt attefallshus måste du följa kommunens regler kring hur det ska göras, samt alltid börja med att göra en servisanmälan. Detta kan du göra på kommunens hemsida”

Byggnaden måste också hålla sig inom de tillåtna dimensionerna. Ett attefallshus får inte ha en byggnadsarea på mer än 30 kvadratmeter och inte vara högre än fyra meter i nockhöjd. Vill man bygga flera attefallshus går det bra, men då gäller att den sammanlagda byggnadsarean inte överstiger 30 kvm. Inget av husen får heller ligga närmare granntomten än 4,5 meter, om inte grannen uttryckligen gett sitt godkännande.

Vill du koppla vatten och avlopp till ditt attefallshus måste du också följa kommunens regler kring hur det ska göras, samt alltid börja med att göra en servisanmälan, något du kan göra på kommunens hemsida. I flera kommuner, till exempel Stockholm, krävs att inkopplingen görs av det kommunala vatten- och avloppsbolaget.

Olika sätt att koppla

Att koppla vatten och avlopp till ett attefallshus kan göras på flera olika sätt. Du kan till exempel låta koppla både dricks- och spillvatten till en egen anslutningspunkt, eller koppla dem till befintliga ledningar på tomten. Du kan också välja mellan att ha en separat vattenmätare i attefallshuset, eller koppla dricksvattnet innan huvudbyggnadens vattenmätare. I vissa kommuner kan du själv välja hur du vill att ledningarna ska kopplas, i andra kommuner är det bara tillåtet att göra på ett sätt. I Stockholm gäller att du som fastighetsägare kan få tillstånd att upprätta en ny förbindelsepunkt att dra ledningarna till, men att du då får stå för den kostnaden själv.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig gärna med frågor om reglerna i din kommun och vilka valmöjligheter du har när det gäller att koppla VA till ditt attefallshus. Köper du ett färdigt attefallshus från oss så sköter vi naturligtvis om alla bitar, även inkoppling av vatten och avlopp om du valt det.

Skapa trivsel och mer utrymme med ett Attefallshus
23 Nov 2020