Attefallshus Stockholm

Flexibla lösningar utan krav på bygglov | 08-410 250 07

Artiklar

Kan man bygga Attefallshus utan huvudbyggnad?

24 jan 2018

Fler och fler har börjat intressera sig för att bygga attefallshus på sina tomter. Det är förmodligen den stora ytan man har att röra sig med som är allra mest attraktiv och tilldragande. Det går att göra väldigt mycket och en smart planlösning kan göra att de 25 meter2 man har att röra sig under [...]


Attefallshus som tillbyggnad till befintligt hus

24 jan 2018

Detta gäller Ett attefallshus är inte ett hus i ordets rätta bemärkelse, det är en bygglovsbefriad byggnad som går att använda till egentligen vad som helst. Det är egentligen fantasin som sätter stopp; fantasin och ett antal regler. Dels så måste man anmäla sin tilltänkta byggnation till Byggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan man får [...]


Bygga bastu i Attefallshus

24 jan 2018

Attefallshuset är en byggnad som egentligen ger hur många möjligheter som helst. Det handlar om att använda sin fantasi och verkligen fundera över vad som behövs för att underlätta sitt liv och vad som kanske skulle kunna förändra detta till det bättre. Om man sedan väljer att bygga ett Attefallshus som en komplementbostad, som ett [...]


Attefallshus som komplementbyggnad - loft ger ökat utrymme

24 jan 2018

Om man som husägare överväger att nyttja möjligheten som finns i att bygga ett Attefallshus på sin tomt så bör man först och främst ställa sig några frågor. Till vad ska mitt Attefallshus användas? Hur mycker får det kosta? Ska jag bygga själv, ska jag ta hjälp av en snickare eller ska jag köpa ett [...]


Funderar du på tillbyggnad? Kontakta oss redan idag!